Loader
Anna Rinmans
Familjebyrå

Välkommen att ta kontakt för att boka tid eller ställ frågor till jur.kand. Anna Rinman om allt som gäller familjerätt (dödsfall, skilsmässor mm), fastighetsrätt och allmänjuridik per telefon:

070 838 25 80

Familjerätt i Segersjö Tumba (Botkyrka) och i Stockholm

 

En byrå med många specialiteter inom familjerätt, fastighetsrätt och allmänjuridik samt en jurist med mer än 30 års erfarenhet som juridiskt ombud.

Språk: Svenska, Engelska och Spanska

Kunskap, kvalitet, erfarenhet och engagemang

Jur.kand. Anna Rinman kan med sin erfarenhet, sin kunskap och sitt engagemang hjälpa dig att lösa de flesta typer av problem inom familjerätt, såsom upprättande av olika typer av avtal, gåvobrev eller testamenten, eller tolkning eller klander av sådant.

Vi upprättar bouppteckningar, bodelningsavtal efter skilsmässa, separation eller dödsfall eller arvskiftesavtal efter dödsfall. Äktenskapsförord kan upprättas före ingående av äktenskap eller under sådant, likaså kan för sambor upprättas samboavtal. Vi medlar mellan parter som fått problem med att enas om en gemensam lösning.

Anna Rinman har av tingsrätt förordnats som boutredningsman vid internationella rättsförhållanden rörande dödsbo och som ombud och rättshjälpsbiträde under pågående domstolstvister då klienten inte haft rättsskydd i hemförsäkringen och heller inte haft tillräckliga egna tillgångar för att själv kunna betala sina rättegångskostnader. Rättshjälpsnämnden har i sådana fall beviljat rättshjälpen.

Hon har även tjänstgjort som dödsboförvaltare och testamentsexekutor.

Specialitet därutöver inom familjerätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, skatterätt, internationell processrätt och allmänjuridik:

 

  • Internationell Familjerätt
  • Internationell Processrätt för utlandssvenskar och för utlandsfödda, språk svenska, engelska och spanska
  • Köp, försäljning och gåva av fastighet (fastighetsrätt), hyresfrågor (hyresrätt) och skatterådgivning för privatpersoner (skatterätt)
  • Allmänjuridiska frågeställningar och problem för privatpersoner samt alla typer av avtal mellan dessa

Våg - Anna Rinman Familjerättsbyrå
Få kostnadsfri telefonrådgivning

Vill du få kostnadsfri telefonrådgivning under 15 minuter kontaktar du mig, jur. kand. Anna Rinman, på telefonnummer 070 838 25 80. Under samtalets gång leder frågorna till motfrågor och ett bättre klargörande av problemställningen än om den ursprungliga frågan ställts via mail, varför ett telefonsamtal är att föredra. Om jag inte skulle vara tillgänglig just då du ringer, lämna ett meddelande på telefonsvararen (eller maila mig ditt telefonnummer) så ringer jag upp dig vid ett senare tillfälle.

>> Kontaktuppgifter till mig hittar du här

Finansiering

Många oroar sig för de kostnader som juristhjälpen kan medföra. Ofta har man rättsskydd via sin hemförsäkring som kan ge rätt till ekonomisk hjälp i det fall att stämningsansökan med anledning av tvisten ingetts till domstol och under förutsättning att motparten inte haft samma hemförsäkring och delat bostad med vederbörande. I annat fall håller du och jag, Anna Rinman, fortlöpande kontakt med varandra om hur kostnaderna utvecklas och om vad du själv kan göra för att minimera dessa. Jag hjälper till med att skriva din ansökan om rättsskydd genom försäkringsbolag eller om rättshjälp via domstol/rättshjälpsnämnd.

>> Kontakta mig för att få råd

Hur, när, var och med hjälp av vem?

En röst om oss – Så här skriver Lasse E. om sin upplevelse av den hjälp han fick av jur.kand. Anna Rinman: ”År 2012 var en av mina huvudmän i behov av juridisk rådgivning pga tvist om ägandet av den bostadsrätt hen var boende i. Frågan var om min huvudman var delägare tillsammans med efterlevande till en avliden sambo. Anna Rinman skötte all kontakt med motpartens juridiska ombud vars inställning var att min huvudman inte var delägare. Anna Rinman letade fram ett annat ärende av samma typ. Slutligen blev min huvudman betraktad som delägare och fick del av vinsten vid försäljning av bostadsrätten. Motpartens ombud var 2 st advokater som insåg det riktiga i Anna Rinmans argument. En mycket fin hjälp till en utsatt huvudman. Jag kan varmt rekommendera Anna Rinman.”

> Här kan du få råd om hur du bör gå till väga i följande situationer

Några röster om oss