Besöksadress i Stockholm:
Kindstugruppen, Kindstugatan 1, Gamla stan, 111 31 Stockholm.
Tel: 08 - 532 504 45
Huvudkontor i Botkyrka kommun:
Parkvägen 6
147 31 Tumba
Tel 08 - 532 504 45
Mobiltel: 0708 - 38 25 80
E-post: info@annarinman.se
www.boutredningar.com
www.bouppteckningar.nu
Plusgiro: 82 56 50 - 5
Momsreg./VAT-nr:
SE556281245201
Kontaktperson:
Anna Rinman
jur.kand, fil.mag.
och ekonom

 

 

Anna Rinman
Juristbyrå
(Bifirma till Rinman ek/jur konsult AB)
Org. nr 556281-2452


Svensk och Internationell Familjerätt och Arvsrätt samt Migrationsrätt och Invandrarservice, även tvistemål i domstolar

Med Kunskap - Kvalitet - Omtanke
hjälper vi till med testamentsskrivning,
klander av testamente, äktenskapsförord,
bodelning under bestående äktenskap
eller vid separation/dödsfall,
dödsboutredningar, bouppteckningar,
arvskiften, samboavtal, partnerskap,
gåvobrev, redovisning, skatterådgivning,
skilsmässor, vårdnadstvister, medling i parförhållanden,
tvister om vårdnad, boende, umgänge,
migrationsfrågor och
invandrarservice.

Jur. kand. Anna Rinman har anlitats
som boutredningsman och som
rättshjälpsbiträde vid domstolar.

Specialitet därutöver:

Internationell Familjerätt och
Internationell Processrätt för
utlandssvenskar och för
utlandsfödda, språk svenska, engelska
och spanska.

 

webbhotell från 121